UTC
Almaty

Жөндеу аймағы

ӘК конструкциясының бөлшектерін жөндеуді техникалық құжаттама (SRM, AMM, SB) талаптарына сәйкес жүргізеді.
Аймақ жұмыстарды орындау үшін авиациялық техниканың конструкцияларын жөндеу бойынша күрделі жұмыстарды орындауға мүмкіндік беретін қажетті жабдықтармен және құрал-саймандармен жабдықталған.

Сонымен бірге, телімде техникалық қызмет көрсетуді орындау кезінде пайдаланылатын технологиялық жарақтарды (жекелеген бөлшектерді) дайындау және ULD контейнерлерді жөндеу жұмыстары жүргізіледі.